ADELSLEXIKON.COM

Lexikon des historischen Adels 1648-1918

Name: Adelslexikon

   (Suche nach Namen ohne Titel)

 

 
« zurück

Heerdt

Barone van


»van Heerdt.  Protestant. - Veluwe. - De geregelde stamreeks  vangt aan met Gijsbert van Heerde, geb. omstreeks 1350, wiens weduwe in 1402 beleend wordt met het goed ter Houve onder Rheden.  Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n° 14 werd Timon Cornelis van Heerdt tot Eversberg benoemd in de ridderschap van Overijssel.  Bij K. B. d.d. 16 Sept. 1815, L a FF werd hem de titel van graaf verleend met erfelijken overgang bij eerstgeboorte op zijne wettige mannelijke afstammelingen.  Bij K. B. d.d. 3 Mei 1821, n° 107 werd bepaald, dat aan alle wettige afstammelingen van den graaf van Heerdt tot Eversberg de hun competeerende titel van baron zal worden gegeven, voor zoover de titel van graaf niet op hen is gedevolveerd.  Bij K. B. d.d. 7 April 1822, n° 16 werd bepaald, dat aan alle wettige afstammelingen van wijlen Jacob Carel Frederik van Heerdt de hun van ouds competeerende titel van baron zal worden gegeven.  Wapen: in zilver een zwarte schuinbalk.  Helm met zilver-zwarte wrong en zilver-zwarte dekkleeden.  Het gewone medaillon aan den hals van den helm is vervangen door eene ovale robijn, in goud gevat.  Helmteeken: eene vlucht, rechts zilver, beladen met een zwarten rechterschuinbalk, en links zwart, beladen met een zilveren linkerschuinbalk.«  (S. 212, Nederland's Adelsboek, 12. Jg. 1914)abstammende Häuser: Heerdt tot Eversberg

Literatur: Nederland’s Adelsboek - 1914, 212 (Stammreihe), 516; 1920, 301, 486; 1925, 231
Rietstap's Wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel - 1890, 96


 


© adelslexikon.com