ADELSLEXIKON.COM

Lexikon des historischen Adels 1648-1918

Name: Adelslexikon

   (Suche nach Namen ohne Titel)

 

 
« zurück

Asbeck

Barone van


»van Asbeck.  Protestant. - Huis Asbecke in Munster. - De geregelde stamreeks von dit geslacht, hetwelk reeds in de 12e eeuw wordt vermeld, vangt aan met Dietrich von Asbeck, die voorkomt in 1338 en gehuwd was met Bliedeken von Gohr.  Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n° 14 werd Gerrit Ferdinand van Asbeck benoemd onder de Edelen van Friesland.  Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n° 14 werd Mr. Balthasar George Joost van Asbeck, heer van Luillema benoemd in de ridderschap van Groningen.  Bij K. B. d.d. 12 Juni 1821, n° 36 werd voor Gerrit Ferdinand van Asbeck zu Bergen und Munsterhausen en zijne wettige afstammelingen erkend de hun competeerende titel van baron en barones.  Wapen: In een zilveren schild, met goud omboord, twee schuinrechtsche rijen roode ruiten, alle aanstootende en aaneengesloten, de eerste rij van zes stukken, de tweede rij van drie geheele stukken en een half stuk, hetwelk het onderste is.  Gekroonde helm met goud-roode dekkleeden.  Aan het halssnoer hangt in plaats van een medaillon, een ruitvormig gouden sieraad met knoppen aan de hoeken.  Helmteeken: een rechtop geplaatste, met zilver bekleede voorarm, de hand in natuurlijke kleur een pauwestaart in natuurlijke kleur rechtop houdende.«  (S. 54, Nederland's Adelsboek, 10. Jg. 1912)Literatur: Nederland's Adelsboek - 1912, 54 (Stammreihe), 501; 1919, 34 (Stammreihe); 1924, 32 (Stammreihe)
Heraldisch-Genealogische Blätter - 1906, 172 (Stammreihe)
Rietstap's Wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel - 1890, 7


 


© adelslexikon.com